Intentieovereenkomst Hilversums Preventie-akkoord ondertekend

’Een gezonde leefstijl voor iedereen én een gezonde jeugd.’ Gemeente Hiversum en dertien organisaties strijden samen tegen roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik

Het preventieakkoord werd donderdagnmiddag ondertekend op Landgoed Zonnestraal.© Foto: gemeente Hilversum

Eddie de Paepe

Vrijdag 24 september 2021 om 18:00

Hilversum

Een gezonde leefstijl voor iedereen én een gezonde jeugd. Dat zijn de ambities waar de gemeente Hilversum en dertien (zorg)organisaties zich de komende drie jaar hard voor gaan maken.

De afspraken komen voort uit het Nationaal Preventieakkoord, dat in 2018 is opgesteld met als doel een gezonder Nederland in 2040. Dit plan richt zich op drie thema’s: roken, alcohol en bewegen. Door roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik aan te pakken kan de gezondheid van heel veel Nederlanders verbeteren, zo is de gedachte. Jaarlijks sterven 35.000 Nederlanders door roken, overgewicht of probleemdrinken. Ze zijn samen de grootste oorzaak van ziekte in Nederland.

Hilversum heeft, net als andere gemeenten in de regio, nu gevolg gegeven aan de oproep vanuit Den haag om ook een lokaal preventieakkoord af te sluiten. Dit jaar is er een formateur aangesteld om dit vorm te gaan geven. Verder heeft Hilversum met succes subsidie aangevraagd bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voor de periode 2021 tot en met 2023 krijgt Hilversum jaarlijks 50.000 euro vanuit Den Haag.

Inmiddels zijn de lokale afspraken opgesteld en ondertekend. Naast de gemeente hebben de volgende organisaties hun handtekening gezet: GGD, Tergooi, GNR, gezondheidscentrum Casa Cura, JOGG, OREC, RHOGO, TSS, SEHZ, SEZ, Versa Welzijn en Zilveren Kruis.

Twee ambities

Samen wordt de komende jaren gewerkt aan twee ambities. Hilversum wil inwoners vroegtijdig ondersteunen met een gezonde leefstijl. Op de tweede plaats zet Hilversum zich actief in als JOGG-gemeente. Het streven is om kinderen en jongeren in een gezonde (groene) omgeving op te laten groeien.

(tekst gaat verder onder de foto)

Om deze ambities te verwezenlijken zijn vier routes uitgezet. Ten eerste het promoten van gezond gedrag (5 mille per jaar). Hierbij wordt ingezet op het terugdringen van roken bij (werknemers van) zorginstellingen. Ten tweede het bevorderen van een gezonde leefstijl met behulp van onder meer de ’gecombineerde leefstijlinterventie’ (GLI), die vanuit de basisverzekering wordt vergoed.

Via Heel Hilversum wandelt wordt verder ingezet op allerlei wandelactiviteiten. Vierde en laatste onderdeel is ’kinderen en gezonde leefomgeving’, waarbij JOGG (jongeren op gezond gewicht) wordt versterkt. In beide gevallen is de uitvoering in handen van de buurtsportcoaches.

Buurtsportcoaches

Vanuit Den Haag is, naast de 150.000 euro voor drie jaar, eenmalig 112.855 euro extra beschikbaar (voor activiteiten op het gebied van gezonde ’leefstijlinterventies’). Verder is er 120.000 euro in kas voor de buurtsportcoaches. En wil het college gebruik maken van de 75 mille die in de Corona Herstelagenda is gereserveerd voor bewegen. Daarmee moet de raad nog wel instemmen. ’Naast bovenstaande financieringsbronnen zijn wij in gesprek met het Zilveren Kruis en de RHOGO over in hoeverre zij extra middelen kunnen bijdragen’, melden B en W.

Add A Comment