Sportformateur bij Gemeente Hilversum

Sport United is gevraagd om in het kader van het Nationale Sportakkoord, als sportformateur , het lokale sportakkoord voor de Gemeente Hilversum mede vorm te geven, samen met de Gemeente, sportverenigingen, sportorganisaties, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en onderwijs.

In november 2019 moet de aanvraag ingediend zijn bij het ministerie van VWS.

https://www.hilversum.nl/Home/Inwoner/Sport_Onderwijs_Jeugd/Sport/Sportakkoord_Hilversum

Voor meer informatie over het landelijk sportakkoord en alle thema’s.

http://www.allesoversport.nl

Add A Comment