Lokaal Sportakkoord BEL getekend (digitale bijeenkomst)

Wethouders Anne Marie Kennis (Blaricum), Wilma de Boer-Leijsma (Eemnes) en Ton Stam (Laren) hebben op 15 oktober jl. het sportakkoord voor de BEL-gemeenten ondertekend. Vanwege de coronamaatregelen vond de ondertekening digitaal plaats.

Medeondertekenaars zijn partners in de sport, zoals sportverenigingen en maatschappelijke organisaties. Het sportakkoord is door ongeveer 30 organisaties getekend. Het akkoord is bedoeld om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen.

Ambities
In het sportakkoord staan zes ambities benoemd:
1. Inclusief sporten en bewegen;
2. Duurzame sportinfrastructuur;
3. Vitale sport- en beweegaanbieders ;
4. Positieve sportcultuur;
5. Jong & Vaardig in bewegen;
6. Topsport die stimuleert.

Sportformateur Marieke Pol (rechts op de foto) heeft de afgelopen maanden gewerkt aan het sportakkoord. Daarbij heeft zij overleg gehad met partners uit de sportwereld en hen bij elkaar gebracht. Nu het sportakkoord getekend is, draagt Marieke Pol het stokje over aan een werkgroep die verder gaat met de uitwerking van de ambities.

Add A Comment