Op 31 oktober jl, heeft Marieke in het bijzijn van ruim 40 partners (maatschappelijke organisaties en sportverenigingen, de intentieverklaring laten tekenen voor het Lokaal Sportakkoord.

De middag begon bij NIKE, waar diverse presentaties werden gegeven, onder andere over de maatschappelijke betrokkenheid van NIKE en haar medewerkers. Het 2e deel van het programma vond plaats bij de Gooische Atletiek Club. Alle aanwezige partijen konden op een bord hun handtekening zetten waarna er een toast werd uitgebracht op de samenwerking.

Het Lokaal Sportakkoord heeft diverse kansrijke initiatieven aangereikt gekregen vanuit de partners die vanaf 2020 in uitvoering kunnen worden gebracht. Daarmee is het project afgerond naar ieders tevredenheid.