Inschrijven nieuwsbrief

Nieuws

 • 10 jarig Jubileum de Graafschap Helpt Scoren

  Lees meer...

 • LEF team Stedendriehoek in gesprek met Minister Bussemaker

  Lees meer...

 • Laptops in gebruik dankzij Rabobank Graafschap

  Lees meer...

 • Rabobanken Graafschap-Midden en Graafschap-Zuid ondersteunen maatschappelijk project bij De Graafschap

  Lees meer...

 • Graafschap Helpt Scoren Doetinchem is weer begonnen

  Lees meer...

Projecten

Partners

‘Dat houdt je bij de les!’ Onder deze noemer presenteerde de Leidse onderwijswethouder Frank de Wit vijf maatregelen die de aanpak van voortijdig schoolverlaten de komende drie jaar een nieuwe impuls geven. De maatregelen richten zich op de juiste studiekeuze, begeleiding op maat en handhaving van verzuim. Meer dan 130 vertegenwoordigers uit het onderwijs, gemeenten en ketenpartners waren bij de kickoff bij de Leidse Instrumentmaker School. Onlangs is tussen de regio en het Rijk een nieuw convenant afgesloten. Hierdoor is extra geld beschikbaar gekomen om voortijdig schoolverlaten verder terug te dringen. Dit is belangrijk omdat na de recessie een structureel tekort gaat ontstaan van goed opgeleid personeel. Iedereen die daartoe in staat is moet minimaal een startkwalificatie halen.

Regio is op de goede weg
Sinds scholen, gemeenten en het Rijk samenwerken aan de aanval op de schooluitval is het aantal schoolverlaters zonder startkwalificatie in de Leidse regio en Duin- en Bollenstreek met bijna 37% afgenomen. Frank de Wit: “We wachten nog op officiële cijfers van het ministerie die in februari 2013 komen. Maar op basis van de cijfers die het Regionaal Bureau Leerplicht voor ons bijhoudt, hebben we de indicatie dat de dalende trend in onze regio echt doorzet. Dit is enorm bemoedigend. We willen nu dan ook doorzetten!”. Ook het nieuwe kabinet wil de aanpak voortzetten en heeft daarom nieuwe convenanten met de scholen en gemeenten in de regio’s afgesloten. Hierdoor is er extra geld beschikbaar om de vijf maatregelen te financieren. Onder de noemer ‘Dat houdt je bij de les!’ is met deze kickoff de uitvoering van deze maatregelen van start gegaan.

 

Begeleiding op maat
Uit de regioanalyse die in 2012 is gemaakt blijkt dat er verschillende oorzaken zijn voor voortijdig schooluitval. Het bieden van begeleiding aan zorgleerlingen is een belangrijke voorwaarde om leerlingen binnen boord te houden. Dit is dan ook de kern van de maatregelen die de komende drie schooljaren worden ingezet. Jenny Everts, lid College van Bestuur van ROC Leiden, een van de deelnemende scholen: “De ROC’s hebben de afgelopen jaren enorm geïnvesteerd in de interne zorgstructuur. Dat betaalt zich uit in dalende uitvalcijfers. Maar we staan voor de uitdaging om nu te gaan fine-tunen. Begeleiding op maat voor studenten die meer zorg dan gemiddeld nodig hebben is nodig. Ook de aansluiting met de arbeidsmarkt moet beter. Met het werken aan beroepscompetenties, de Pluscoach voor overbelaste jongeren en de ontwikkeling van een instroomloket voor zorgleerlingen hopen we daar een antwoord op te vinden”.

 

Juiste studiekeuze
Een andere reden dat jongeren uitvallen is dat zij een verkeerde studiekeuze hebben gemaakt. Na 10 weken luiers verschonen op een stage ziet het werk in de kinderopvang er soms anders uit dan verwacht. Karin van Oort, voorzitter van het bestuur van het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs in de Leidse regio vindt daarom aandacht voor de studiekeuze erg belangrijk. “De vmbo’s en ROC’s hadden al een samenwerkingsverband om hieraan invulling te geven: Ons Platform. Het geld uit dit programma stelt ons in staat nog meer te investeren in programma’s en de begeleiding die de juiste studiekeuze bevorderen”.

Het programma ‘Dat houdt je bij de les!’ wordt uitgevoerd onder regie van RMC-contactschool ROC Leiden, in nauwe samenwerking met de uitvoerder van de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten voor de regio Zuid-Holland Noord: Regionale Bureau Leerplicht Holland Rijnland. Verder nemen alle scholen voor voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs die in de regio Zuid-Holland Noord vestigingen hebben deel aan het programma.