Inschrijven nieuwsbrief

Nieuws

 • 10 jarig Jubileum de Graafschap Helpt Scoren

  Lees meer...

 • LEF team Stedendriehoek in gesprek met Minister Bussemaker

  Lees meer...

 • Laptops in gebruik dankzij Rabobank Graafschap

  Lees meer...

 • Rabobanken Graafschap-Midden en Graafschap-Zuid ondersteunen maatschappelijk project bij De Graafschap

  Lees meer...

 • Graafschap Helpt Scoren Doetinchem is weer begonnen

  Lees meer...

Projecten

Partners

IN! Overijssel is een initiatief van Provincie Overijssel, uitgevoerd door stichting Leren door Sport, de stichting van Sport United. In! Overijssel is een platform voor werkgevers uit de provincie Overijssel. Een platform waar het thema sociaal-maatschappelijk ondernemen ten behoeve van kwetsbare groepen in de samenleving centraal staat.

Waarom?
In het kader van het actieplan 'Jeugdwerkloosheid' werken gemeenten, scholen en instanties intensief samen om de jeugdwerkloosheid terug te dringen. IN! Overijssel wil werkgevers in de provincie Overijssel informeren en adviseren over sociale regelingen die direct voordeel bieden bij het bieden van werkgelegenheid aan kwetsbare groepen. IN! Overijssel wil hiermee werkgevers stimuleren om een actieve rol te spelen in de bestrijding van (jeugd)werkloosheid. Het gebeurt nog te vaak dat werkgevers onvoldoende op de hoogte zijn van zowel de personele als financiële voordelen bij de inzet van werkzoekenden in hun organisatie. IN! Overijssel maakt werkgevers duidelijk welke directe voordelen het sociaal-maatschappelijk ondernemen biedt. Voordelen voor de werkgever en voordelen voor de werkzoekende op zoek naar werk of praktijkplaats.

Wat?
Het platform betrekt werkgevers in de provincie bij actuele arbeidsmarktvraagstukken rondom werkzoekenden. Het platform is een overkoepelend orgaan waar bestaande netwerken elkaar vinden en versterken. Een informeel samenwerkingsverband van maatschappelijke organisaties en werkgevers die zich allen bezig (willen) houden met sociaal-maatschappelijk ondernemen. Zij wil informeren over sociale acties en projecten die er zijn in de provincie en ze wil bedrijven vragen om hun sociaal-maatschappelijke betrokkenheid te tonen om kwetsbare groepen concreet een arbeidskans te bieden.

Wie?
IN! Overijssel zet ambassadeurs uit de (top)sport in om haar doelen te bereiken. Sporters die een binding (gehad) hebben met de regio en zich willen inzetten om werkzoekenden meer kansen te bieden om vorm te geven aan hun maatschappelijke carrière. Elke ambassadeur heeft een eigen regio waar hij of zij contactpersoon is voor de bedrijven. Daarnaast zijn er ook oud-topsporters verbonden aan het platform, waaronder oud-voetballer René Eijkelkamp.

Hoe?
IN! Overijssel zal vanaf oktober 2011 regiobijeenkomsten organiseren waar werkgevers voor worden uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen werkgevers kennis maken met IN! Overijssel, kenniscentra, uitkeringsinstanties, opleidingsbedrijven en andere werkgevers die inmiddels binnen hun organisatie al veel doen aan sociaal-maatschappelijk ondernemen. Werkgevers worden geïnformeerd over nieuwe mogelijkheden. Wist u dat het plaform ook zeer content is met de parttime inzet van een ervaren leermeester, die vanwege de huidige conjunctuur enkele dagdelen niet operationeel wordt ingezet? Zou u bereid zijn een leermeester ter beschikking te stellen die zijn/haar kennis kan en/of wil overdragen aan de jongere generatie? Daarnaast zullen de ambassadeurs zelf ook naar andere netwerkbijeenkomsten gaan om zich bekend te maken. Denkt u dat uw eigen netwerkbijeenkomst daar geschikt voor is? Neem dan contact op met de coördinator van het initiatief. De ambassadeurs van IN! Overijssel informeren u of uw partners op een bestaande netwerkbijeenkomst over de mogelijkheden en de voordelen.

Samenwerkingsverband
IN! Overijssel werkt direct samen met de projectleiders van het 1000-jongerenproject. Dit project valt binnen de drie regionale actieplannen voor de aanpak van de jeugdwerkloosheid in Overijssel. Het project is bedoeld om jongeren die kunnen en willen werken te ondersteunen bij het zoeken naar een geschikte leer-werkbaan, eventueel in combinatie met school. Werkgevers worden benaderd om deze jongeren een kans te bieden waarvoor zij een financiële impuls ontvangen vanuit de provincie.

DIT PROJECT IS INMIDDELS AFGEROND