Inschrijven nieuwsbrief

Nieuws

 • 10 jarig Jubileum de Graafschap Helpt Scoren

  Lees meer...

 • LEF team Stedendriehoek in gesprek met Minister Bussemaker

  Lees meer...

 • Laptops in gebruik dankzij Rabobank Graafschap

  Lees meer...

 • Rabobanken Graafschap-Midden en Graafschap-Zuid ondersteunen maatschappelijk project bij De Graafschap

  Lees meer...

 • Graafschap Helpt Scoren Doetinchem is weer begonnen

  Lees meer...

Projecten

Partners

Sport & Coaching

Sinds 2007 begeleiden de medewerkers van Sport United, jongeren zowel groepsgewijs als individueel in hun zoektocht naar een stabiele toekomst als het gaat om verschillende levensdomeinen. De medewerkers kunnen worden ingehuurd als het gaat om het coachen van deze jongeren. De medewerkers van Sport United zijn pedagogisch geschoold en hanteren de methodiek EIM. Dit model richt zich op de versterking van de vaardigheden van mensen om op alle mogelijke levensgebieden meer zelf verantwoordelijkheid te kunnen dragen. Daarmee ligt er een direct verband met de burgerschapsvisie. Het model is vooral praktisch bedoeld en heeft een kernpunt in de ontwikkeling van het denken. Wanneer iemand beter nadenkt over dat wat zij/hij doet, ontwikkelt zich ook een groter vermogen tot handelen en daarmee weer worden de algehele ontwikkelingskansen van mensen vergroot. Het model keert zich tegen een afhankelijkheidspositie van mensen en omgekeerd ook tegen een hulpverleningssyndroom (het voortdurend geneigd zijn tot het verlenen van zorg!). Daarmee wordt meer recht gedaan aan wat de betrokkene zelf kan denken en kan doen. In de praktijk van het model wordt er een uitdrukkelijk beroep gedaan op de zelfoplossingsvaardigheden! Deze worden gestimuleerd door concrete opdrachten die als werkdoelen worden opgezet. Het 'leren leren' komt dan in beeld maar om het leren bedenken wat daarvoor nodig is. Daarbij maakt het model overigens ook gebruik van een verkeerslicht (vgl. stoplichtmethode). In concrete oefensituaties wordt dit denken steeds op de proef gesteld: doen wat je zelf kunt, leren wat je zelf wilt. En het mag daar niet bij blijven: er moet sprake zijn van generalisatie. D.w.z. er moet op andere momenten eenzelfde denkproces en handelingsvaardigheid ontstaan. Daar is dan ook coaching op de praktijkvloer voor nodig! De betrokkene dient niet alleen gelaten te worden daarin. Dat maakt het model ook sterker: niet alleen een training, maar een doorpakken naar het alledaagse leven. Coaching ('ruimte geven en grenzen stellen') maakt het mogelijk dat deze alledaagse situaties ook veilig genoeg zijn om als 'probeerruimte' te functioneren. Het inzetten van EIM is niet vrijblijvend, omdat er met concrete doelen wordt gewerkt. Deze doelen dienen klein en overzichtelijk te zijn (gevaar voor overvraging). EIM kan evenmin incidenteel worden gebruikt, omdat EIM ingebed moet zijn in het totaalbeeld en de wensen van de betrokkene zelf (zoals persoonlijke toekomstplannen).